Powitanie nowego samochodu w OSP MP

5 października 2018 roku to jeden z najważniejszych dni w historii jednostki OSP KSRG Miejsce Piastowe. Strażacy wzbogacili się o nowy średni samochód ratowniczo-gaśniczy Volvo, który zastąpił eksploatowanego do tej pory Mercedesa Atego.

W uroczystości wzięli udział: zastępca komendanta miejskiego PSP w Krośnie brygadier Zbigniew Nowak, wójt gminy Miejsce Piastowe Marek Klara, zastępca wójta Stanisława Gawlik, przewodniczący Rady Gminy Wiktor Skwara oraz radni gminy Miejsce Piastowe, a także Orkiestra Dęta Gminy Miejsce Piastowe pod dyrygenturą tamburmajora Marcina Seredy, sympatycy pożarnictwa oraz mieszkańcy gminy Miejsce Piastowe. Dopisała zarówno frekwencja, jak również piękna, słoneczna pogoda.

Pamiętajmy, żeby nie rezygnować z celu tylko dlatego, że osiągnięcie go wymaga czasu. Czas i tak upłynie… a marzenia się spełniają. Ten piękny prezent, wóz bojowy marki Volvo, trafił do nas dzięki zaangażowaniu wielu osób. Przede wszystkim: wójta Marka Klary wraz ze swoją zastępczynią Stanisławą Gawlik i Radą Gminy Miejsce Piastowe na czele z jej przewodniczącym Wiktorem Skwarą, którzy ze środków Gminy przeznaczyli  na wóz bojowy 437 000 zł. Okazywana przez władze gminy pomoc finansowa, jak również obecność na uroczystościach strażackich ma ogromne znaczenie dla druhów strażaków, którzy na co dzień pełnią społeczną służbę, niosąc bezinteresowną pomoc drugiemu człowiekowi. Dziękujemy za zrozumienie strażackiego trudu i za wsparcie, jakie samorząd gminy kieruje do Ochotniczych Straży Pożarnych. Cieszy nas niezwykle, że przy aprobacie władz gminy sprzęt strażacki oraz remiza stają się coraz nowocześniejsze. Mamy nadzieję, że nasza współpraca będzie przebiegała na jeszcze lepszym poziomie, z korzyścią dla całej społeczności Miejsca Piastowego oraz Gminy.

Dziękujemy NFOŚiGW w Warszawie na czele z prezesem Kazimierzem Kujdą, który poprzez WFOŚiGW na czele z prezesem Adamem Skibą przeznaczył 400 000 zł na nasz wóz bojowy. Serdecznie dziękujemy!

Na wielkie podziękowania zasłużyła sekretarz zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP Bernarda Binkowicz, która włożyła mnóstwo wysiłku w działania związane z przetargiem.

Dziękujemy wiceprezesowi a jednocześnie naczelnikowi OSP Miejsce Piastowe dh Krzysztofowi Węgrzynowi, który dopilnował spraw związanych z przybyciem nowego samochodu pożarniczego do naszej jednostki.

Dziękujemy mieszkańcom Miejsca Piastowego, gminy oraz sympatykom pożarnictwa za tak liczne przybycie na uroczystość powitania nowego wozu bojowego.

Dzięki temu zakupowi została podniesiona wartość bojowa jednostki, co przełoży się na wzrost bezpieczeństwa na terenie miejscowości, gminy oraz powiatu. Ponadto dotychczas eksploatowany przez naszą jednostkę Mercedes Atego, zostanie przekazany OSP Targowiska, gdzie wysłużony Star 266 nie nadaje się do dalszego użytkowania.

Dh Dawid Dudek, prowadzący uroczystość

fot. Iza Półchłopek

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *