Skład orkiestry

Dyrygent

Flety

Oboje

Klarnety

Saksofony sopranowe

Saksofony altowe

Saksofony tenorowe

Saksofony barytonowe

Trąbki

Sakshorny altowe

Sakshorny tenorowe

Puzony

Tuby

Gitara basowa

Instrumenty perkusyjne

Gościnnie